VELVET SHEDDING

DANIEL JOHN

SUDDEN SPRING (EP)

LISTEN NOW

 • Grey Spotify Icon
 • Grey Apple Icon
 • Bandcamp
 • Grey SoundCloud Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey iTunes Icon
Headshot_Horizontal.jpg

Pixel Queens - Single

LISTEN NOW

 • Grey Spotify Icon
 • Grey Apple Icon
 • Bandcamp
 • Grey SoundCloud Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey iTunes Icon

White as Snow - Single 

LISTEN NOW

 • Grey Spotify Icon
 • Grey Apple Icon
 • Grey Bandcamp Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey iTunes Icon
 • Grey SoundCloud Icon

Music

Music

Music

OUT NOW

 • White Spotify Icon
 • White Apple Music Icon
 • White Bandcamp Icon
 • White YouTube Icon
 • White iTunes Icon
 • White SoundCloud Icon

WILD APPLE - SINGLE 

LISTEN NOW

 • Grey Spotify Icon
 • Grey Apple Icon
 • Grey Bandcamp Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey iTunes Icon
 • Grey SoundCloud Icon

Music

Music

Music

URSA MINOR - SINGLE 

LISTEN NOW

 • Grey Spotify Icon
 • Grey Apple Icon
 • Grey Bandcamp Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey iTunes Icon
 • Grey SoundCloud Icon

EVERY FEBRUARY - SINGLE 

LISTEN NOW

 • Grey Spotify Icon
 • Grey Apple Icon
 • Grey Bandcamp Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey iTunes Icon
 • Grey SoundCloud Icon

SLUMBER SUN - SINGLE 

LISTEN NOW

 • Grey Spotify Icon
 • Grey Apple Icon
 • Grey Bandcamp Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey iTunes Icon
 • Grey SoundCloud Icon